Mùi đăng lục

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử vân vân 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
Trung y chữa ung thư ứng đặt chân ở người -- cùng sư y học trung quốc đại sư đường chí chính ngày nhớ (10)

Trung y chữa ung thư ứng đặt chân ở người -- cùng sư y học trung quốc đại sư đường chí chính ngày nhớ (10)

□ thạch may mắn phảng tỉnh hà bắc lang phường thị quảng dương khu bệnh viện nhân dân

Trung y trị liệu rất nhiều tật bệnh có ưu thế , như trị liệu ung thư , trùng tại trợ giúp chánh khí , tăng cao cơ thể của chống ung thư năng lực , tăng cao chất lượng sinh hoạt , giảm bớt tái phát , mang nhọt cả đời .

Kinh chữa một bàng quang ung thư người bệnh , vũ mỗ , nam , 48 tuổi , bàng quang ung thư phát hiện 4 năm , thuật hậu tái phát , 2 0 0 9 năm tháng 7 lần nữa phẫu thuật , cũng chuẩn bị tiến hành trị bệnh bằng hoá chất . Sơ chẩn lúc mắt thường máu nước tiểu , vận động hậu rõ ràng , nước tiểu liên tiếp , miệng dính , miệng khô muốn uống , nuốt bên trong có đàm , sắc mặt héo hoàng tự nhiên , lưỡi thể hơi béo , lưỡi chất đỏ sậm , đài hậu cây hoàng chán , mạch trầm nhỏ bé trượt . Mô phỏng túc phế ích khí , kiện tỳ khư ẩm ướt , thanh nhiệt máu lạnh là chữa . Đơn thuốc: ngũ trảo rồng 3 0 khắc , sâm mỹ ( tiên hạ ) 1 0 khắc , xào mạch môn 12 khắc , sen thịt 15 khắc , chích ba lá 12 khắc , công lao lá 15 khắc , xào hạnh nhân 9 khắc , xào ý nhân 3 0 khắc , xào củ khoai 15 khắc , xào cây thương truật 12 khắc , thổ phục linh 3 0 khắc , cây trắc bá lá 12 khắc , hạn sen cỏ 12 khắc , cây râm tử 15 khắc , muối biết bách mỗi bên 6 khắc , nửa nhánh sen 3 0 khắc , cam thảo 6 khắc . Thủy tiên phục .

Uống trà vuông: mấu trúc tham gia 15 khắc , thiên đông 12 khắc , chích ba lá 12 khắc , bạch mao căn 3 0 khắc , sinh ý nhân 4 0 khắc , lá sen ( hậu hạ ) 15 khắc , tâm sen 6 khắc , nửa nhánh sen 2 0 khắc , câu đố nhân ( hậu hạ )9 khắc , tiên hạc thảo, 18 khắc , cam thảo 6 khắc . Ngày 2 một dược tề , tiền cheo chầm chậm uống .

Hai khám bệnh lúc máu nước tiểu biến mất , chỉ có lúc nước tiểu tế sáp không hết cảm giác. Thủ vuông cây thương truật đổi 15 khắc , muối biết bách đổi mỗi bên 8 khắc , uống trà vuông đi nửa nhánh sen , gia tăng long quỳ 2 0 khắc , 14 dược tề .

Lộ lão phân tích: người bệnh ung thư liền khám bệnh lúc phần lớn Kỷ dùng qua thả trị bệnh bằng hoá chất , Trung Tây dược vật vô số , chánh khí chịu phạt nghiêm trọng . Án này người bệnh mặc dù lấy tiểu ra máu làm chủ kiểm chứng , nhưng thận cùng bàng quang cùng nhau trong ngoài , mà phế vừa là trên nước nguồn gốc , tính khí riêng có nóng ướt , đặt cược tại bàng quang , bao hàm lâu mà thành tật . Cho nên vuông trung thời khắc chăm sóc tính khí , lại thêm vào thích hợp của giải độc chống ung thư của nửa nhánh sen , sinh ý nhân , long quỳ , thổ phục linh các loại, từ đó hiệu quả có phần lấy .

Lộ lão khuyên bảo chúng ta: trung y chữa ung thư muốn mắt tại "Bị bệnh nhân ", trọng điểm ở chỗ trị người , coi trọng ích khí huyết tinh túy cùng tính khí , công tu bổ dùng cùng lúc nhiều phương pháp , chậm rãi đồ chữa . Lấy giảm bớt thả trị bệnh bằng hoá chất của tác dụng phụ , giảm bớt tái phát , tăng cao người bệnh sinh tồn chất lượng . Không thể chỉ một vị sử dụng dược lý nghiên cứu có chống ung thư tác dụng của dược vật , mãnh liệt công tước hội dạ dày khí bại một lần , chư thuốc khó thi , khiến bệnh tình phức tạp hơn trầm trọng nguy hiểm .

Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn cũng bảo tồn vĩnh cửu Càng nhiều tương tự luận án
Đoán các ngươi thích
Tương tự luận án
Đường sạch
Y học trung quốc đại sư đường chí đang ăn dấm theo đuổi khương: 9 0 tuổi , 4 0 tuổi trái tim
Thị khám bệnh nhật ký: cùng đường chí chánh giáo dạy học y
Đường chí chính: y học trung quốc đại sư xảo khư ẩm ướt
Y học trung quốc đại sư - đường chí chính
Y học trung quốc đại sư xảo khư ẩm ướt (2 ) đường chí chính ( trôi chảy )
Càng nhiều tương tự luận án > >
Sinh hoạt phục vụ
Khóa lại tài khoản thành công
Đến tiếp sau có thể đăng lục tài khoản trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !
p