Mùi đăng lục

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử vân vân 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
Tái phát xương khoa chấn thương thuốc cao lương vuông

Thuốc cao tại xương khoa chấn thương có địa vị vô cùng quan trọng , dùng đúng phương pháp , công hiệu lập ứng . Trăm ngàn năm qua chịu chúng y gia chỗ tôn sùng . Hôm nay tái phát mấy cái khoa chỉnh hình lương vuông , hy vọng mọi người thích !

1 . Da voi mỡ

Tổ thứ nhất: đại hoàng 1 0 0 xuyên khung đương quy sinh địa mỗi bên 5 0 hoa hồng xuyên ngay cả cây kinh giới nhục quế mỗi bên 15 cam thảo 25 dầu vừng 85 0
Tổ thứ hai: hoàng cổ bạch cổ mỗi bên 25 0
Tổ thứ ba: da voi huyết kiệt nhũ hương hết thuốc mỗi bên 25 trân châu nhân sâm mỗi bên 1 0 băng phiến 5 ba ba 5 0 bạch cập bạch liêm hình rẻ quạt biển bao trứng bọ ngựa mỗi bên 15 bách thảo sương số lượng vừa phải .
Cách dùng: một tổ dụng dầu vừng chịu khô sắc , đi vụn , nhập tổ 2 ngao thành mỡ , tổ ba là phấn ngoại trừ bách thảo sương bên ngoài , vào nồi bên trong quấy , dụng bách thảo sương điều tiết đặc dính độ . Tức được !
Chủ trị: các loại khai phóng tính tổn thương cùng các loại loét , cần sinh cơ trường nhục giả .

2 . Chó da mỡ

Một tổ: chỉ xác vỏ xanh xuyên luyện tử đại phong tử đỏ thạch son tằm chết khô đỏ muôi Quan quế thiên ma cây thìa là tỵ bàn máy cam thảo ô dược cây ngưu tất cây khương hoạt hoàng bách tu bổ xương son uy linh tiên sinh xuyên ô đương quy mộc hương cây tế tân cây tục đoạn thố tơ tằm tử bạch liêm đào nhân sinh phụ tử xuyên khung sinh đỗ trọng viễn chí tê tê thơm ngát phó bạch thuật vỏ quất thanh phong cây mây mỗi bên 3 0
Tổ 2: calômen nhi trà hình đinh hương sinh nhũ hương sinh hết thuốc huyết kiệt long não băng phiến mỗi bên 15
Cách dùng: một tổ dược dụng dầu vừng 75 0 0 nổ khô đi vụn , luyện chế tích thủy thành châu , làm thuốc 3 12 0 thành mỡ . Tổ 2 thành phấn hậu hạ.
Chủ trị: bị thương , phong hàn ẩm ướt tý , eo chân đau đớn , gân cốt chết lặng .

3 . Vạn linh mỡ

Hạc bàn cỏ thấu cốt thảo tử đinh hương cây đương quy tự nhiên màu đồng huyết kiệt hết thuốc hoa hồng mỗi bên 3 0 xuyên khung 24 đỏ muôi 6 0 nửa lượng tiền xuyên cây ngưu tất ngũ gia bì cây thạch xương bồ Mao Sơn cây thương truật mỗi bên 15 mộc hương tần cửu tỵ bàn máy nhục quế chế phụ tử chế bán hạ thạch hộc sừng hươu mỗi bên 9 chó xương ống chân 23 0 xạ hương 2
Cách dùng: ngoại trừ huyết kiệt xạ hương hết thuốc là phấn hậu hạ bên ngoài , ngoài ra dụng 5 0 0 0 dầu vừng nổ khô đi vụn , luyện chế tích thủy thành châu , làm thuốc 25 0 0 thành mỡ .
Chủ trị: bị thương , gãy xương sưng đau nhức , chết lặng gió đàm , phong thấp đau đớn .

4 . Thái ất bảo an mỡ

Cây khương hoạt tằm chết khô cỏ ô các 45 sống một mình xuyên ô ma hoàng quế nhánh ô dược thông khí đương quy cao lương khương cây kinh giới tiểu phong cây mây mỗi bên 9 0 náo dê hao phí 12 0
Cách dùng: dụng 5 0 0 0 dầu vừng nổ khô đi vụn , luyện chế tích thủy thành châu , làm thuốc 25 0 0 thành mỡ .
Chủ trị: bị thương , ngũ lao thất thương , gân cốt đau đớn , eo chân nhũn ra nhược phong hàn ẩm ướt tý .

5 . Chấn thương phong thấp mỡ

Sinh xuyên ô sinh cỏ ô sinh nam tinh sinh bán hạ đương quy hoàng kim tử tử kinh da sinh địa tô mộc đào nhân quế nhánh tằm chết khô vỏ xanh cam lỏng cây đu đủ xi-a-nít địa long nhũ hương mỗi bên 12 0 cây tế tân 3 0 hoa hồng đan bì rơi vào đánh bạch giới tử hết thuốc cây khương hoạt sống một mình xuyên khung bạch chỉ cây thương truật mộc miết tử cốt toái bổ đỏ thạch son mỗi bên 6 0 ngả diệp 3 0 xuyên tiêu 15 long não băng phiến 2 0
Cách dùng: dầu vừng 2 0 cân ngâm 1 0 thiên, lửa nhỏ nổ đến khô héo , đi vụn , chịu đến tích thủy thành châu . Hạ đan 25 0 0 , thành mỡ , hậu hạ băng phiến long não .
Chủ trị: hết thảy tổn thương , phong thấp tý đau nhức .

Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn cũng bảo tồn vĩnh cửu Càng nhiều tương tự luận án
Đoán các ngươi thích
Tương tự luận án
Các loại thuốc cao của phối phương (1)
Các loại thuốc cao phối phương chế tác
Các loại thuốc cao của phối phương
Các loại thuốc cao phối phương tổng thể
【 đăng lại ] dược cao
Thuốc cao kỹ thuật chế tạo cùng lâm sàng ứng dụng 2
Càng nhiều tương tự luận án > >
Sinh hoạt phục vụ
Khóa lại tài khoản thành công
Đến tiếp sau có thể đăng lục tài khoản trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !

 


Runtime Error

Server Error in '/' Application.

Runtime Error

Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".


<!-- Web.Config Configuration File -->

<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="Off"/>
  </system.web>
</configuration>

Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.


<!-- Web.Config Configuration File -->

<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
  </system.web>
</configuration>