Mùi đăng lục

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử vân vân 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
" tổ truyền bí phương ( hoa hồng khang chẩn hiệu quả trị liệu rõ rệt thánh vuông tiêu khang canh
  
Hoa hồng khang chẩn là một loại thường gặp chứng viêm tính bệnh ngoài da . Nguyên nhân bệnh còn không rõ ràng , khả năng cùng một loại nào đó tính lây nhân tố như vi khuẩn lây nhiễm có quan hệ . Bản bệnh thấy nhiều tại xuân thu mùa , có ở trong phạm vi nhỏ phổ biến , quá trình mắc bệnh có tự hạn tính , rất ít tái phát . Lâm sàng chủ nên biểu hiện là lớn nhỏ không đều , số lượng bất định của hoa hồng sắc bớt mảnh nhỏ hoặc mẩn mụn đỏ mảnh nhỏ khối , trên đó có khang trạng vảy tiết , bình thường tiếp tục sáu đến tám tuần mà tự lành . Trung y cho rằng bởi vì ngoại cảm gió nóng của tà bố trí , chữa lấy máu lạnh tiêu gió là pháp .

Bí phương: xác ve , cây kinh giới , thương cái tai , chích ma hoàng , đương quy , cỏ sông xe , trước xe tử , cây thương truật đói 9 lại thêm , địa da tử 3 0 lại thêm . Nóng trùng gia tăng cây kim ngân , vịt chích cỏ mỗi bên 15 lại thêm; ngứa quá mức nhân gia tăng bạch tấm da bóng loáng , đau khổ tham gia mỗi bên 16 lại thêm; khát nước gia tăng thiên hoa bột 1 0 lại thêm , tươi mới thạch hộc mỗi bên 15 lại thêm; đại tiện bí mật kết liễu gia tăng thuốc bột huyền minh , sinh đại hoàng mỗi bên 15 lại thêm .

Cách dùng: thủy tiên phục , mỗi ngày một dược tề , thêm nước số lượng vừa phải , đầu tiên ba mươi phút , hai tiên 40 phút , hai lần tiên dịch hỗn vân , phân sớm tối hai lần , sau bữa ăn phục dụng .

Mới giải: bản phương vốn có sơ phong thanh nóng , ngoại trừ ẩm ướt hết ngứa chi công . Chủ trị hoa hồng khang chẩn người bệnh . Lâm sàng ứng dụng bản phương trị liệu 4 0 Ví dụ , đại bộ phận bệnh nhân đợt trị liệu đều tại nửa tháng tả hữu . Tức cáo khỏi hẳn 36 Ví dụ; chuyển biến tốt đẹp 3 Ví dụ; vô hiệu 1 Ví dụ . Hiệu quả trị liệu rõ rệt . Theo phỏng bao năm không thấy tái phát . Tiến vuông người: từ tam văn
Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn cũng bảo tồn vĩnh cửu Càng nhiều tương tự luận án
Đoán các ngươi thích
Tương tự luận án
Hoa hồng khang chẩn 1 gió
​ hoa hồng khang chẩn lưỡi đỏ đài bạch tiêu gió số 1
Chữa hoa hồng khang chẩn 《 máu lạnh tiêu gió canh 》
Chữa hoa hồng khang chẩn phương thuốc cho sẵn
Hoa hồng khang chẩn
Trung y cho rằng , chẩn đầy máu nóng của biểu hiện , gió tà xâm lấn !
Càng nhiều tương tự luận án > >
Sinh hoạt phục vụ
Khóa lại tài khoản thành công
Đến tiếp sau có thể đăng lục tài khoản trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !

 


Runtime Error

Server Error in '/' Application.

Runtime Error

Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".


<!-- Web.Config Configuration File -->

<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="Off"/>
  </system.web>
</configuration>

Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.


<!-- Web.Config Configuration File -->

<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
  </system.web>
</configuration>